Certyfikat FFP2


Nasze maski filtrujące posiadają certyfikat klasy FFP2 zgodnie z normą EN 149, zostały poddane ocenie przez jednostkę notyfikowaną 1024.