Certyfikacja COVID-19


CERTYFIKAT COVID-19 dla PPE, jednostka notyfikowana AITEX

Certyfikat nr: 20/3606/00/0161

Maska COVID-19
GOOD MASK GM2 Półmaska filtrująca

Druga wersja naszej maski, w związku z licznymi informacjami zwrotnymi od naszych klientów, postanowiliśmy udoskonalić produkt o zintegrowany klips na nos. Maska została przetestowana zgodnie z EN 149: 2001 + A1: 2009 zmodyfikowana przez RfU PPE-R / 02.075 VERSION 2 * przez jednostkę notyfikowaną 0161 (AITEX). Oznaczenie CE 0161 zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 89/686 / ECCEN.

Rozporządzenie to poświadcza, że nasze maski chronią przed COVID-19, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Dla tego specyficznego zastosowania, nominalny współczynnik ochrony zapewniany przez te półmaski filtrujące jest taki sam jak nominalny współczynnik ochrony FFP2 określony w EN 149: 2001 + A1: 2009.

Zgodnie z wynikami testów przeprowadzonych przez AITEX, średnia skuteczność filtracji naszej maski wynosi 98,1% (średnia penetracja przy 120 mg chlorku sodu 3,5 min: 1,9%), bardzo blisko poziomu FFP3 i tym samym oferuje bardzo wysoką ochronę osobistą dla użytkownika i jego otoczenia.

Nasze maski są odpowiednie do stosowania w pracy w służbie zdrowia, szpitalach, przy kontakcie z pacjentami zakażonymi wirusem COVID-19 oraz w każdej sytuacji, w której istnieje znaczne ryzyko narażenia na kontakt z wirusem SARS-CoV-2.

 

* PPE-R / 02.075 wersja 2 to schemat testowania masek samo filtrujących oparty na normie EN 149, w którym zastosowano kilka sekcji normy EN 149: 2001 + A1: 2009, w tym test penetracji filtra za pomocą wodnego strumienia NaCl. Maski zgodne z tą specyfikacją spełniają wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/425.

 

 

Nasza pierwsza maska, wynik intensywnej pracy w trakcie trwania pierwszej fali pandemii COVID-19

Certyfikat nr: VUBP/047/2020 

Zdolność ochronna naszego pierwszego modelu maski została potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną VUBP 1024 (www.vubp.cz) w związku ze stanem wyjątkowym spowodowanym pojawieniem się nowego koronawirusa SARS COV-2.