Dostawa


Dostawa

Realizujemy dostawy na terenie całej Polski.

Po dokonaniu zamówienia wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem zakupu, abyś mógł sprawdzić, czy dane do wysyłki są poprawne.

Nie realizujemy dostaw do skrzynek pocztowych/paczkomatów.

 

Koszty wysyłki 

Dostawa na terenie całej Polski .

Czas dostawy

Przesyłka zostanie dostarczona w przeciągu 2-4 dni roboczych. 

Czas ten jest liczony od momentu opuszczenia przez przesyłkę naszych magazynów do momentu dotarcia pod wskazany adres dostawy.

Zamówienia są realizowane, dopiero po otrzymamy potwierdzenia wpłaty całkowitej kwoty.

W przypadku płatności przelewem bankowym, czas oczekiwania na potwierdzenie wpłaty może się wydłużyć. 

Jeżeli firma kurierska, z powodu błędu w adresie podanym przez klienta lub po dwóch próbach doręczenia, zwróci przesyłkę do naszej siedziby, klient ponosi koszty zwrotu i nowej przesyłki. 

 

Śledzenie przesyłki

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, na swoim koncie klienta w sekcji "Zamówienia" będziesz miał w każdej chwili dostęp do informacji o statusie swojego zamówienia.

Potwierdzone: otrzymaliśmy zamówienie, ale nie mamy jeszcze potwierdzenia wpłaty.

Potwierdzone i oczekujące: niektóre szczegóły Twojego zamówienia są nieprawidłowe lub jeden z produktów w zamówieniu nie jest dostępny od ręki. Może to spowodować opóźnienie w przygotowaniu zamówienia, skontaktujemy się z Tobą w celu wyjaśnienia i przyśpieszenia procesu przygotowania przesyłki.

Gotowe: zamówienie jest przygotowane wysyłki.

Wysłane: Zamówienie zostało wysłane. Dostawa na wskazany adres nastąpi w ciągu 2-4 dni.

Anulowane: zamówienie zostało anulowane.

 

Zwroty

Zgodnie z prawem, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Przepisy te nie dotyczą zakupów dokonanych w sklepie stacjonarnym. Kupujący może skorzystać z tego prawa poprzez zwrot towaru przesyłką na swój koszt za pośrednictwem jednego z przewoźników. W celu przyspieszenia rozliczenia odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, zalecamy dołączenie do zwracanego towaru odręcznie napisanego listu przewodniego o następującej treści:

“Jednostronnie odstępuję od umowy kupna zawartej na podstawie zamówienia (numer zamówienia), w dniu (data zamówienia) na produkty (nazwa towaru, ilość)]. Proszę o zwrot kwoty za zwrócony towar na konto (numer konta). "

Zalecamy wysłanie towaru ubezpieczonego i listem poleconym (nie za pobraniem).

 • Koszt zwrotu pokrywa klient i może on zostać zrealizowany za pośrednictwem wybranej przez niego firmy transportowej.
 • Przed wysyłką prosimy o kontakt w celu uzyskania polskiego adresu zwrotnego. 
 • Jeśli chcesz dokonać zwrotu z powodu otrzymania uszkodzonego  lub wadliwego produktu, zamówimy zwrot za pośrednictwem firmy transportowej, z którą współpracujemy i poniesiemy jego koszty.
 • Po dotarciu przesyłki na nasz adres, jeśli wszystko będzie się zgadzać, dokonamy zwrotu pieniędzy w ciągu maksymalnie 14 dni. Zostanie on zrealizowany przy użyciu tej samej metody płatności, która została wybrana przy składaniu zamówienia (karta lub przelew).

Uwaga: Koszt przesyłki zwrotnej z powodów osobistych będzie potrącony z kwoty zwrotu.

W przypadku wykorzystania darmowej dostawy (przyznanej przy odpowiednim wolumenie zamówienia), w przypadku zwrotu części zamówienia koszt przesyłki pomniejszy kwotę refundacji.

 

Warunki

Aby zwrot został przyjęty:

 • zwrot produktów musi nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty poinformowania o zwrocie przez Klienta.
 • produkty muszą być zwrócone w oryginalnym pudełku / opakowaniu. W przypadku, gdy produkt jest zapakowany w przezroczysty papier / folię, opakowanie to nie może być naruszone / otwarte,
 • produkty nie mogą być używane,
 • należy zachować ostrożność aby produkty nie uległy uszkodzeniu przed odesłaniem.

Uwaga: Na oryginalnym opakowaniu nie należy umieszczać żadnych taśm, naklejek ani niczego, co może je uszkodzić, uniemożliwiając ponowne wystawienie na sprzedaż. 

 

Produkty, które nie mogą zostać zwrócone

Niektóre produkty ze względu na swój charakter nie podlegają prawu do zwrotu, chyba że jest to nasza pomyłka lub nie to, co zamówiłeś:

 • maski ochronne FFP2
 • maski chirurgiczne

Ze względu na higienę i ochronę zdrowia nie ma możliwości zwrotu tych produktów w ciągu 14 dni.

 

Reklamacje

W sytuacjach, które nie zostały wyraźnie omówione w wymienionych warunkach, będą stosowane przepisy prawa. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne (dalej "Roszczenia/reklamacje") oferowanych przez siebie towarów w czasie trwania okresu gwarancyjnego. Długość okresu gwarancyjnego jest wskazana w dokumentacji dotyczącej produktu. Jeśli brak jest informacji dotyczącej długości okresu gwarancji, prawo ustala go na 24 miesiące, z wyjątkami określonymi w ustawie.

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny                                                                                            Ustawa konsumencka

Konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży jeśli zawarł umowę na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, we wszystkich przypadkach przewidzianych przez prawo. Odstąpienie od umowy następuje w momencie przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu jeżeli Kupujący nie spełnił warunków wynikających z ustawy oraz warunków handlowych Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ulega całkowitemu rozwiązaniu, a strony zobowiązane są do zwrotu wszystkich świadczeń, które na jej podstawie spełniły.

Kupujący, w przypadku dokonywania zwrotu reklamowanego towaru za pośrednictwem firmy świadczącej usługi transportowe, zobowiązany jest dołączyć do towaru kompletny formularz reklamacyjny. Formularz ten może uzyskać na kilka sposobów; pobrać z Internetu, zamówić drogą mailową, telefoniczną lub pocztową.

W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy przesłanie wraz z reklamowanym towarem: dokumentu potwierdzającego zakup, karty gwarancyjnej (jeśli taka istnieje), wypełnionego FORMULARZA REKLAMACYJNEGO oraz dokładnego opisu wady. Kupujący zobowiązany jest do przygotowania towaru do transportu tak, aby nie uległ on uszkodzeniu.

W przypadku reklamacji rozwiązanie problemu powinno nastąpić możliwie jak najszybciej. Obowiązuje tu ustawowy termin, tj. 30 dni od dnia następującego po dniu doręczenia sprzedawcy żądania reklamacyjnego, chyba że obie strony uzgodnią dłuższy termin. Brak odpowiedzi na reklamację w trakcie ustalonego terminu oznacza  uznanie reklamacji. 

Po rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania towaru lub uzgodnienia ze Sprzedającym warunków przewozu. 

Sprzedawca może uznać reklamację za nieuzasadnioną w przypadku gdy:

 • wada została spowodowana niewłaściwą obsługą lub użytkowaniem,
 • wada została spowodowana klęską żywiołową, gwałtownym uszkodzeniem lub warunkami atmosferycznymi.